Certificeringen en Kwaliteitseisen

De teksten op deze pagina bevatten slechts korte omschrijvingen van de kwaliteitseisen en kenmerken van de genoemde certificeringen. De gebruikte beschrijvingen kunnen dan ook tekort doen aan de daadwerkelijke eisen zoals deze zijn opgesteld door de uitgevende instanties. Voor gedetailleerde beschrijvingen of concrete vragen over de certificaten raden we je aan om op de officiele site van de uitgevende instanties te kijken waarvan de links op deze pagina vermeld zijn.

Koopjekabels is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen en/of onjuistheden op deze pagina of op overige pagina’s waarin verwezen wordt naar certificaten. De certificaties zoals deze hieronder uiteengezet zijn vormen louter een algemeen overzicht van de belangrijkste kwaliteitseisen in onze opinie. We adviseren u om bij een onafhankelijke instantie informatie op te vragen indien u aan dit overzicht twijfelt. De volgorde van de certificaten is willekeurig en staat dus geenszins in verband met op subjectieve wijze vastgestelde verschillen in belang van genoemde instanties. Voor gerichte juridische vragen over onze licenties en certificeringen kan u terecht op onze contactpagina.

MFI Certificate

Apple Inc ‘s MFi Program , verwijzend naar ” Made for iPhone / iPod / iPad “, is een licentie-programma voor ontwikkelaars van hardware en software randapparatuur die werken met Apple’s iPod , iPad en iPhone . De naam is een verkorte versie van de lange vorm Made for iPod , het originele programma dat uiteindelijk MFi werd.

Bekijk al onze producten met MFI certificeringen hier.

Officiele website van de uitgevende instantie: https://www.apple.com/

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier

UL/Reach Certificate

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Op korte termijn zal hier meer informatie vindbaar zijn. Voor gedetailleerde beschrijvingen kan u terecht op de officiele websites van de uitgevende instanties. Voor overige vragen kan u terecht op onze contactpagina.

Officiele website van de uitgevende instantie: https://www.ul.com/

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier

CE Certificeringen

Europese Commissie (“CE”) — Dit bevestigt dat de producten voldoen aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu die de veiligheid van de consument en de werkplek garanderen

Officiele website van de uitgevende instantie: https://europa.eu

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier

FCC Compliant

Het FCC-logo of het FCC-merkteken is een vrijwillig merkteken dat wordt gebruikt op elektronische producten die zijn vervaardigd of verkocht in de Verenigde Staten en dat aangeeft dat de elektromagnetische straling van het apparaat lager is dan de limieten die zijn gespecificeerd door de Federal Communications Commission en dat de fabrikant de vereisten van de Goedkeuringsprocedures voor de conformiteitsverklaring van de leverancier. Het FCC-label wordt zelfs aangetroffen op producten die buiten het grondgebied van de VS worden verkocht, omdat het ofwel producten zijn die in de VS zijn vervaardigd en zijn geëxporteerd, ofwel omdat ze ook in de VS worden verkocht. Hierdoor is het FCC-label wereldwijd herkenbaar, zelfs voor mensen aan wie de naam van het bureau niet bekend is.

Officiele website van de uitgevende instantie: https://www.fcc.gov/

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier

ROhS Compliance

Beperking van de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen (“RoHS”) — Dit is een uitgebreide wetgeving, bedoeld om de concentratie van gevaarlijke stoffen (dwz cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom, broomhoudende vlamvertragende groepen PBB’s en PDBE’s en giftige ftalaten te beperken) zoals bis (2-ethylhexyl), butylbenzyl, dibutyl en diisobutyl) aanwezig in elektronische en elektrische apparatuur.

Officiele website van de uitgevende instantie: https://certification-company.nl

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier

ISO Certificate

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO-instituut die vastleggen hoe een organisatie haar kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Bij een gecertificeerde organisatie komt er regelmatig iemand van het certificeringsbureau langs om via een zogenaamde audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet.

Officiele website van de uitgevende instantie: https://www.iso.org/home.html

Gedetailleerde omschrijving door de uitgevende instantie: Klik Hier